Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2015

6332 ce46 390
Reposted fromdie-antwoord die-antwoord viatrumienka trumienka

May 11 2015

Zawsze mam tę odrażającą chęć, by być czymś więcej niż człowiekiem.
— David Bowie
Reposted fromdyspnea dyspnea viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

May 10 2015

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viaunmadebeds unmadebeds
5291 ffd7 390
Reposted fromrol rol viakattrina kattrina

May 09 2015

Znudzisz się. To, co jest urocze, szybko staje się irytujące. 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viaNoemiJustine NoemiJustine

May 06 2015

wstydzimy się zdarzeń z przeszłości,
ale bez nich nie byli byśmi tymi, kim jesteśmy teraz
— cigarette04
Reposted bycadavre cadavre

April 20 2015

To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk - "Radio Armagedon"
Reposted fromjust-breathe just-breathe vianazwazdupy nazwazdupy

April 15 2015

Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— "Aleja bzów" Aleksandra Tyl
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianazwazdupy nazwazdupy

April 07 2015

0011 f6fa 390
Reposted fromindependentxoxo independentxoxo viawrazliwa wrazliwa

March 29 2015

W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację. 
Reposted fromchocoway chocoway
9138 d420 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaunmadebeds unmadebeds
Może nie jesteś dobrym człowiekiem, który udaje złego, tylko złym, który udaje dobrego
— może... Szybko i Wściekle
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaEtien Etien
Przestań żałować swojego życia. Zacznij z niego korzystać.
— Deborah Harkness
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaEtien Etien
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viaEtien Etien
6556 4d06 390
Reposted fromLittleJack LittleJack vianazwazdupy nazwazdupy
bolą mnie miłości
których nie przeżyłem

przerażają mnie śmierci
w których nie brałem udziału

lękam się światów
w których nie zamieszkam

boję się siebie
którego nie znam
— Jarosław Borszewicz
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vianazwazdupy nazwazdupy
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

March 23 2015

Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl